Experti na izolace

Radon a ropné prvky

Izolace proti radonu

Při izolaci proti radonu vychází z normy ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží.

Radon patří ke složce životního prostředí, kterou nelze regulovat. Pokud nebude izolace avržena správně, může díky teplotnímu sklonu pronikat zvýšené množství radonu do vnitřního ovzduší staveb a může tak způsobovat ozáření plicní tkáně.

Kdykoliv začneme uvažovat o snížení rizika ozáření z radonu ve vnitřních prostorách, musíme tento radon nejdříve změřit a zjistit jeho zdroje a přístupové cesty do objektu. Na základě měření se určí tloušťka folie.

Pokud by byly naměřeny velmi vysoké hodnoty radonového indexu, je nutné replicas bolsos
provést odvětrání pod celistnou izolací. Mezi nejvyužívanější možnost odvětrání patří aplikace nopové fólie, která pod izolací proti radonu vytváří vzduchovou mezeru, kterou se následně odvádí radon mimo objekt. Pomocí otevřených vzduchových mezer přivádíme pod konstrukci venkovní vzduch.
V opačném případě, kdy není třeba provést další ochranu stavební konstrukce proti vlivům podloží, slouží izolace proti radonu zároveň i jako izolace proti vlhkosti.

Nad izolaci proti radonu je nutno aplikovat dostatečnou tloušťku tepelné izolace. Důraz je kladen na správné umístění izolace s ohledem na hromadění spodní či dešťové vody. V tomto případě je nutné stavbu opatřit potrubím s odvodem vody.

Pracujeme s tímto typem folií:

  • Fatrafol
     

Izolace proti ropným produktům

Ropné produkty patří mezi nejnebezpečnější látky ohrožující ekologickou přírodní rovnováhu. Nejsou tak chemicky agresivní jako např. kyseliny nebo louhy, jejich nebezpečnost tkví jednak v jejich používání ve velkých objemech, jednak v podceňování jejich účinku a jednak ve skutečnosti, že i velmi malé množství látek stačí zamořit rozsáhlé vodní zdroje zejména pitné vody.

Ze všech těchto důvodů je nutno zabránit ropě a jejím derivátům - benzínu, naftě, různým druhům olejů a dalším produktům v jejich průniku do geologického podloží a tím i příp. znečištění vodních zdrojů a vodních toků. Každá (i domácí) nádrž (např. na topný olej) by měla být umístěna v havarijní jímce izolované proti průniku skladované látky do podloží.

Naše společnost se touto problematikou dlouhodobě zabývá a má letité zkušenosti s prováděním izolací proti průniku tohoto typu látek do podloží resp. do vodních toků.

Optimálním řešením izolace zahajovaného stavebního objektu proti průniku ropných produktů je zabudování odolné fólie přímo do stavebního díla. Pro tyto účely se používá řada fóliových materiálů z plastů. Oboustranně chráněná vrstvou betonu nebo cementového potěru poskytuje fólie dokonalou ochranu proti všem druhům ropných produktů a i některým rozpouštědlům.

Izolačních systémů prováděných na ukončeném stavebním díle je celá řada a jejich odolnost proti ropným produktům lze vhodně kombinovat s odolností proti jiným chemickým vlivům nebo proti mechanickému namáhání.

Klasickým způsobem ochrany, který působí i esteticky, je keramická dlažba položená do chemicky odolného tmelu a jištěná izolační membránou. Tento izolační systém se používá zejména při kombinovaném namáhání ropnými produkty i jinými chemicky agresivními látkami spojeném příp. i s mechanickým a tepelným namáháním.

Jak vyplývá z tohoto stručného přehledu, je způsobů a metod ochrany stavebního díla proti pronikání ropných produktů celá řada. Jejich výběr však nezávisí pouze na prosté aplikaci některého cosplay anime kostüme z výše uvedených materiálů. K řádné funkci izolačního systému patří i dokonalé provedení detailů - izolace rohů, koutů, hran, dokonalé a těsné napojení přívodů a odvodů, kotvících prvků, prostupů, příp. ochrana stěn a stropů. Z toho vyplývá, že tyto aplikace může provádět pouze firma vybavená nejen dostatečnými znalostmi materiálů a technologií, ale i znalostmi konstrukčních principů a příslušnými znalostmi projekčními.

JAK POSTUPUJEME

  • Prohlídka objektu, posouzení stavu a zaměření
  • Návrh technického řešení
  • Zpracování cenové nabídky s položkovým rozpočtem
  • Po schválení nabídky se dohodneme na smluvních podmínkách
  • Po dohodě přejdeme k samotné realizaci díla

Záruka 10 let

Garantujeme dlouhodobou záruku na provedení 5 let. Jsme pojištěni pro případ škody zpusobené např. zatečením

borse firmate imitazioni perfette

Jistota
Kvalita
Preciznost

Používáme kvalitní a nejmodernější prověřené replicas de relojes de lujo españa materiály. Ekologicky likvidujeme odpad.

Rodinná firma

Praxe v oboru déle jak 25 let. Máme tým pravidelně školených repliche orologi italia zaměstnanců, kteří mají dlouholeté zkušenosti cosplay s aplikací technologií.

Zákazník na prvním místě

Prohlídka objektu, posouzení stavu a zaměření. Návrh technického řešení. Zpracování cenové nabídky 
imitazioni orologi patek philippe s položkovým rozpočtem. Po schválení nabídky se dohodneme na smluvních podmínkách. Po dohodě přejdeme nfl replica jerseys k samotné realizaci díla.

IZOLACE IZOP s.r.o
Částkov 126
687 12 Částkov

IČ: 29357268
DIČ: CZ29357268

mob.: 608 420 794
e-mail: IZOP@email.cz

replica audemars piguet

orologi replica

gafas ray ban imitacion